HOME     SLUŽBY     PROJEKTY     REFERENCE     KONTAKTY

Projekty


■ Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb - Aplikace rámcové směrnice o vodách pro stavby infrastruktury vodních cest a posouzení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí
■ Plavební komora Bělov - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.
■ Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín - Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř. km 733,0–734,6 - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
■ Rekreační přístav Slovácko - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.2019 © WELL Consulting, s.r.o.