HOME     SLUŽBY     PROJEKTY     REFERENCE     KONTAKTY

Vítáme Vás na stránkách firmy WELL Consulting, s.r.o.

Naše společnost se zabývá poskytováním odborných služeb v oblasti životního prostředí zaměřených zejména na oblast ochrany přírody, ochrany vod a vodního hospodářství.

Naše služby dodáváme často jako komplexní projektová řešení tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům zadavatele. Standardně zajišťujeme i práce terénní (monitoring, mapování, analýzy) či legislativní (legislativní rozbory, návrhy, implementační postupy a doporučení). Při řešení projektů využíváme našich osobních zkušeností získaných jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Provedeme vaše projekty a koncepce slalomem nástrah současné legislativy ochrany životního prostředí a názorových střetů zájmových skupin s kreditem vysoce odborných a nezávislých služeb. Zastáváme řešení typu WIN-WIN. Prostřednictvím našich řešení pomáháme současně prosazovat vaše záměry a současně zlepšovat životní prostředí pro nás i další generace. Odmítáme fundamentální postoje z jakékoli strany pohledu na řešené problémy.

2019 © WELL Consulting, s.r.o.