WELL Consulting, s.r.o.

VÍTEJTE

O Nás

Společnost WELL Consulting, s.r.o. vznikla v roce 2008. Od svého založení se věnovala monitoringu přírodního prostředí se zaměřením na oblast ochrany vod a posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA).

Vlivem odchodu zakladatele společnosti k jiným pracovním výzvám v roce 2013 společnost v roce 2015 téměř zanikla. V roce 2018 se její činnost obnovila.

Současná činnost se zaměřuje vedle projektů hodnocení EIA i na oblast aplikovaného výzkumu a management environmentálních projektů, především v oblasti vod a dopadů změny klimatu. 

SLUŽBY

Odborné služby

Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) včetně všech dílčích analýz

Aplikovaný výzkum v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a ochrany přírody

Monitoring přírodního prostředí, rizikové analýzy v rámci přípravy projektů