Reference

PROJEKT TAČR BETA2 (Číslo projektu: TIROMD041)

 • Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty (2021 – 2022).
  Hlavní řešitel
Typové návrhy kompenzačních opatřeníPříklad výstupu matematického modelu

Příklad návrhu kompenzačních opatření

Příklad výsledků shlukové analýzy dat

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

 • Plavební komora Praha-Staré Město, Zpracování dokumentace a zajištění průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (2014-2017).
 • Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb – aplikace rámcové směrnice o vodách pro stavby infrastruktury vodních cest a posuzování vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí (2018 – 2021).
Plavební komora Bělov (2018 – 2020)

Zpracování oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
Přístaviště Lysá nad Labem (2020 – 2022)

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
Stání na Vltavské vodní cestě (2020 – 2022)

Lokalita Týn nad Vltavou – Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
Přístaviště Hřensko (2020 – 2022)

Oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI V ÚSEKU ÚSTÍ NAD LABEM

 • Státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín
 • Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0-734,6
 • Zpracování oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
Ukázka

Celková situace konceptu úpravy plavební kynety pod profilem Plavebního stupně Děčín

Ilustrativní vzorové řezy balvanitých břehových výhonů

MEGA PLUS, s.r.o.

 • Zpracování odborného stanoviska k problematice dodržování minimálních zůstatkových průtoků v souvislosti s odběrem vody pro zasněžování (2020).
Ukázka

REKREAČNÍ PŘÍSTAV SLOVÁCKO

 • Zpracování oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
Ukázka

SWECO HYDROPROJEKT A. S.

 • Zpracování dokumentace vlivů záměru „PPO Neratovicko (Neratovice, Libiš, SPOLANA a.s.) – protipovodňová ochrana na Q100-Labe, Vltava“ na životní prostředí (2016-2017)