Projekty

AKTUÁLNÍ ČINNOST

  • Přístaviště Lysá nad Labem – Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností (Ředitelství vodních cest ČR – 2020-2022)
  • Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou – Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností (Ředitelství vodních cest ČR – 2020-2022)
  • Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín – Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0-734,6 – Zpracování oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností
  • Přístaviště Hřensko – Oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Ředitelství vodních cest ČR – 2020-2022)