Služby

Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) včetně všech dílčích analýz

Aplikovaný výzkum v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a ochrany přírody

Monitoring přírodního prostředí, rizikové analýzy v rámci přípravy projektů

Opatření ke zmírnění dopadu změn klimatu v oblasti vod

Management projektů

Konzultační činnost a odborná podpora